AUSTROUGARSKA VOJSKA U PRVOME SVJETSKOM RATU

AKCIJA

Cijena: 26.53 €

Akcijska cijena: 21.23 €

Autor: Zvonimir Freivogel

Broj stranica: 332

Broj fotografija: 257

Uvez: tvrdi

Boja knjižnog bloka: crno-bijela/u boji

Format: 17,5 x 24,5 cm

Godina izdanja: 2014.

Nakladnik: Despot infinitus

O knjizi

U Hrvatskoj se do nedavno relativno malo znalo i pisalo o postrojbama austrougarske vojske, jer je to znanje, kao i sjećanje sudionika godinama sustavno „brisano“ iz kolektivne svijesti i povijesti koju su „skladali“ pobjednici. Više se o austrougarskoj vojsci moglo saznati iz beletristike, poput Hašekovog „Dobrog vojnika Švejka“ ili Krležinog „Hrvatskog boga Marsa“ nego iz stručne literature koja za to razdoblje do hrvatske samostalnosti praktički nije ni postojala. Zbivanja u navedenim romanima ipak su subjektivna i podložna osobnom uvjerenju autora. Jaroslav Hašek je, primjerice, kao Čeh i socijalist iz opravdanih razloga bio nacionalni i „klasni“ protivnik austrijskog političkog i vojnog sustava, koje stoga opisuje s velikom dozom ironije i crnog humora.

Za razliku od Hrvatske, koja se poslije Prvoga svjetskog rata ponovno našla na strani gubitnika i umjesto slobode dobila novu još strožu diktaturu, literatura o Prvome svjetskom ratu vrlo je opsežna u drugim državama, posebice u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji, koja se također našla na strani pobjednika, a čak i u Austriji, koja je izgubila i rat i carstvo. Osim popularne postoji i opširna stručna literatura.

Stručni prikazi austrijske i austrougarske vojske, njezine organizacije i djelovanja mogu se naći u djelima koja je objavila Austrijska akademija znanosti (serija „Die Habsburger Monarchie 1848-1918“, V. svezak „Die bewaffnete Macht“) ili u stručnim knjigama, primjerice „Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918“ („Posljedni rat Austro-Ugarske, 1914.-1918.“), službena povijest austrougarskih oružanih snaga u tom ratu u sedam svezaka, čiji je urednik bio Edmund Glaise von Horstenau (poslije poznatiji kao njemački opunomoćeni general u NDH) i u okviru publikacija koje su objavili Vojnopovijesni muzej u Beču (Militärhistorisches Museum, Wien) ili drugi austrijski izdavači poslije Drugoga svjetskog rata. Opširan pregled austrougarske vojske i njezinog ukupnog djelovanja u Prvome svjetskom ratu napisao je Manfred Rauchensteiner u djelu „Der Tod des Doppeladlers – Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg“ („Smrt dvoglavog orla – Austro-Ugarska i Prvi svjetski rat“), objavljenom 1993. u Grazu. Postoji i niz manjih izdavačkih kuća, specijaliziranih za austrijsku i austrougarsku vojnu povijest, a u posljednje doba oživjelo je – čak i u Hrvatskoj – detaljno prikazivanje brodova i djelovanja austrougarske ratne mornarice, teme vezane za Jadransko more, koja nam je malo bliža od „suhozemnih“ postrojbi cijelog carstva. O sastavu pojedinih postrojbi, odorama i oružju objavljeno je također niz knjiga i priručnika u angloameričkom govornom području, poput serija „Warrior“, „Men-at-Arms“ i „Campaign“ poznate izdavačke kuće „Osprey“.

Namjera je ove knjige prikazati nastanak i ustroj pojedinih rodova austrougarskih oružanih snaga, s kratkim pregledom njihovih djelovanja u Prvome svjetskom ratu. Potpuni prikaz djelovanja c. i kr. snaga na pojedinim bojišnicama nemogući je u okviru jedne jedine knjige. Riječ je o vrlo opširnoj tematici koja čeka druge istraživače i autore, a knjiga pred vama treba predstavljati samo jedan poticaj za pokušaj razumijevanja sustava i zbivanja u jednom nestalom carstvu prije i tijekom Prvoga svjetskog rata.

SADRŽAJ
Uvod
I. Vojno i političko stanje do 1914.
II. Osnovna organizacija austrougarske vojske do 1914.
III. Vojne odore i činovi kopnene vojske
IV. Pješačke postrojbe kopnene vojske (Infanterie)
V. Organizacija mobilizacije
VI. Organizacija pojedinih pješačkih postrojbi
VII. Posebne pješačke postrojbe
VIII. Konjaništvo
IX. Austrougarsko topništvo
X. Utvrde
XI. Opkoparske i pionirske postrojbe
XII. Prijevozne i komunikacijske postrojbe
1. Željezničke i telegrafske postrojbe
2. Austrougarske telegrafske postrojbe 1918.
3. „Motorizirane postrojbe“
4. Logističke transportne postrojbe
XIII. Austrougarske zračne snage
1. Djelovanje c. i kr. zrakoplovstva tijekom Prvoga svjetskog rata
2. Neki tipovi zrakoplova carskih i kraljevskih zračnih snaga
XIV. Posljednja predratna zbivanja
XV. Mobilizacija i prvi pokreti trupa
XVI. Prve operacije protiv Srbije
XVII Ulazak Italije u rat i bitke na jugozapadnoj bojišnici
XVIII. Djelovanja na istočnim bojišnicama od ljeta do zime 1915.
1. „Crno-žuta“ ofanziva u Ukrajini
2. Četvrta ofanziva na Srbiju
XIX. Istočne bojišnice od početka 1916. do kraja rata
1. Rumunjska bojišnica i pokušaji traženja primirja
2. Ruske revolucije
XX. Zbivanja na balkanskoj bojišnici od poraza Crne Gore do kraja rata
XXI. Austrougarska carska i kraljevska ratna mornarica
1. Zapovjedna struktura
2. Obalne utvrde i minska obrana
3. Osoblje i školstvo
4. Raspored brodovlja u miru i ratu
5. Služba veze i obavještajna služba
6. Industrijska osnovica i opremljenost za rat
7. Strategija i taktika
8. Ratna iskustva c. i kr. mornarice
9. Zaključci i ocjene
XXII. Austrougarska Dunavska flotila
1. Ustroj i značajne ratne operacije Dunavske flotile XXIII. Austrougarsko mornaričko zrakoplovstvo