BOSNA I HERCEGOVINA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Cijena: 27.87 €

Autor: Rasim Hurem

Broj stranica: 400

Uvez: tvrdi

Nakladnik: Plejada d.o.o.

O knjizi

Riječ je o važnoj sintezi, koja tematizira krucijalna pitanja ovog burnog i traumatičnog razdoblja bosanskohercegovačke povijesti. Autor je pošao od teze da u BiH žive tri naroda s različitim tradicijama, političkim shvaćanjima i položajem u toku rata 1941. – 1945. Njihova uloga bila su različita, ali su ih povijesne okolnosti i vlastiti razlozi  naveli da sudjeluju u otporu okupatorima, Nijemcima i Talijanima, te da pristupe i podrže NOP, afirmirajući državnost Bosne i Hercegovine Takvim pristupom autor je napustio klasičnu matricu jugoslavenske socijalističke historiografije o klasnome karakteru rata, u kojoj su komunisti uspješno ostvarili socijalističku revoluciju.