HRVATSKA STRANKA PRAVA OD 1990. DO 2011.

AKCIJA

Cijena: 26.53 €

Akcijska cijena: 21.23 €

Autor: Velimir Veselinović

Broj stranica: 447

Uvez: tvrdi

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Format: 16 x 24

Godina izdanja: 2019.

Nakladnik: Despot infinitus

O knjizi

Tema knjige je kritička evaluacija pravaške politike u Republici Hrvatskoj kroz studiju slučaja Hrvatske stranka prava koja je predstavljala stožernu pravašku stranku radikalno desne orijentacije u nacionalnome političkom životu i stranačkom sustavu. Djelo će zasigurno biti zanimljivo znanstvenicima iz područja historiografije i politologije. U prvome redu za povjesničare koji se bave hrvatskom političkom povijesti, naročito povijesti pravaštva. Također, djelo je relevantno za politologe koji su usredotočeni i čiji je znanstveni interes hrvatska politička povijest i hrvatska politika sa svojim podpodručjima: povijest političkih stranaka i pokreta, povijest hrvatskih političkih ideja, politike nacionalnog identiteta, izbori i izborno ponašanje i procesi, hrvatska država i društvo, interesi i političke organizacije i stranke, te istraživanje desnog populizma i radikalizma. Djelo je namijenjeno i svim akterima u hrvatskome političkom sustavu. Naslov je adekvatan sadržaju djela. Djelo krasi jasan stil izlaganja, a jezik je razumljiv i prikladan politološkome i povijesnome diskursu. Lako čitljiv stil pisanja i dobra konstruiranost knjige omogućuje čitatelju praćenje događanja s razumijevanjem, što se odnosi i na čitatelje koji nisu stručnjaci za ovaj dio novije nacionalne političke povijesti.

prof. dr. sc. Livia Kardum

Na temelju politološko-historiografskog pristupa autor je obradio jednu hrvatsku političku stranku (Hrvatska stranka prava) te na taj način pridonio cjelovitijem razumijevanju suvremene hrvatske povijesti. Djelo ima primjereno teorijsko utemeljenje istraživačkog problema, odgovarajući odabir istraživačkog dizajna, minuciozno proveden istraživački postupak i zaključke utemeljene na činjenicama. U hrvatskim politološkim (i historiografskim) istraživanjima ne postoje radovi koji bi rekonstruirali djelovanje neke političke stranke i povezali ih s teorijskim konceptom radikalne desnice kako je ona definirana u suvremenoj politološkoj literaturi. Ova povijesna rekonstrukcija djelovanja Hrvatske stranke prava, kao parlamentarne oporbe, predstavlja izvorni znanstveni doprinos.

dr. sc. Zlatko Matijević

Riječ je o suvremenoj temi koja do sada u hrvatskoj historiografskoj i politološkoj literaturi nije bila cjelovitije obrađivana. S obzirom kako je obuhvaćen široki dijapazon izvora, ovo je prvo djelo koje obuhvaća jednu suvremenu hrvatsku političku stranku i njenu povijest u smislu monografije o stranci. Time je autor pridonio potpunijem i jasnijem razumijevanju novije povijesti. Studijom se nastavlja istraživanje pravaške političke misli i politike u kojoj će se analizirati i prikazati kako se njezina ideologija odnosila na političke i socijalne promjene u Republici Hrvatskoj i okruženju.

prof. dr. sc. Stjepan Matković

U fokusu radnje je hrvatska radikalna desnica, reprezentirana s glavnom strankom radikalnog desnog krila hrvatske političke scene, Hrvatskom strankom prava, čije se političko djelovanje i ideologija analizira u razdoblju od 1990. do 2011. godine. Ova knjiga je svojevrsno pionirsko djelo napisano na hrvatskome jeziku i predstavlja vrijedan i nezaobilazan prilog stranačko-političkoj povijesti suvremene hrvatske države.

prof. dr. sc. Branko Caratan

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

1. TEORIJSKO-METODOLOŠKI OKVIR I STANJE ISTRAŽIVANJA

1.1. Pojam političke desnice

1.2. Pojam desnih političkih stranaka i ideologija desnoga radikalizma

1.3. Stanje istraživanja

1.4. Metodologija istraživanja i hipoteza rada

2. POVIJEST PRAVAŠKE IDEOLOGIJE I POLITIKE

2.1. Izvorno pravaštvo

2.2. Moderno pravaštvo

2.3. Pravaštvo u Kraljevini Jugoslaviji i stvaranje Ustaškoga pokreta

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

OD 1990. DO 1993. GODINE

3.1. Politički kontekst

3.2. Obnavljanje HSP-a 1990. Godine

3.3. HSP i prvi višestranački izbori 1990. godine

3.4. Političko djelovanje HSP-a do Prvoga općeg Sabora 1991. Godine

3.5. Prvi opći Sabor HSP-a u Zagrebu

3.6. Osnivanje i organiziranje Hrvatskih obrambenih snaga

3.7. Deveta bojna HOS-a/HV-a Rafael vitez Boban

3.8. HSP, HOS i bitka za Vukovar

3.9. Radikalizam HSP-a i nacionalna sigurnost Hrvatske

3.10. Zauzimanje Starčevićeva doma

3.11. Ubojstvo Ante Paradžika

3.12. Politika HSP-a prema Bosni i Hercegovini

3.13. HSP na parlamentarnim i predsjedničkim izborima 1992. Godine

3.14. Sudski proces protiv prvaka HSP-a na Vojnome sudu u Zagrebu

1993. godine

3.15. Na izvorima desnoga radikalizma, 1990. – 1993.
4. RASKOL HRVATSKE STRANKE PRAVA I DJELOVANJE OD 1993. DO 1999. GODINE

4.1. Raskol HSP-a

4.2. Djelovanje pravaša nakon stranačkoga raskola

4.3. Izborna kampanja i politička propaganda HSP-a za Sabor 1995. Godine

4.4. Novi raskol i program HSP-a iz 1996. Godine

4.5. Aktivnosti HSP-a u Saboru i hrvatskomu društvu od 1996. do 1999. godine

4.6. Četvrta konvencija HSP-a i programska načela iz 1999. godine

4.7. Izborna kampanja i politička propaganda HSP-a za Sabor 2000. Godine

4.8. Desni radikalizam tijekom razdoblja lojalne oporbe, 1993. – 1999

4.9. HSP u Bosni i Hercegovini od Daytona do kraja 1999. Godine

5. HRVATSKA STRANKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIJELAZU STOLJEĆA

5.1. Nova vlast i politički kontekst

5.2. Djelovanje HSP-a na prijelazu stoljeća

5.3. Četvrti opći Sabor HSP-a i otklon od ustaške ikonografije

5.4. Još neke karakteristike rada transformiranoga HSP-a

5.5. Izborna kampanja HSP-a za Sabor 2003. Godine

5.6. Desni radikalizam na prijelazu stoljeća, 2000. – 2003.

6. HRVATSKA STRANKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2004. DO 2011. GODINE

6.1. Politički kontekst i Peti opći Sabor HSP-a

6.2. Lokalni izbori 2005. godine i potvrda relevantnosti

6.3. Djelovanje i politika povijesti HSP-a za vrijeme i nakon premijera Ive Sanadera

6.4. Izborna kampanja HSP-a za Sabor 2007. Godine

6.5. Pravaški raskol između dvaju općih Sabora HSP-a

6.6. Povratak političkoj radikalizaciji i gospodarska pitanja

6.7. Izborna kampanja HSP-a za Sabor 2011. Godine

6.8. Vraćanje izvorima desnoga radikalizma, 2004. – 2011

7. ZAKLJUČAK

PRILOZI

BIBLIOGRAFIJA

POPIS SLIKA I TABLICA

POPIS POKRATA

BILJEŠKA O AUTORU