JEZIČNA KULTURA. PROGRAM I NASLIJEĐE PRAŠKE ŠKOLE

Cijena: 22.30 €

Autor: Petar Vuković (ur.)

Broj stranica: 341

Uvez: meki

Nakladnik: Srednja Europa d.o.o.

O knjizi

Skrb za jezik i jezičnu uporabu pratila je filološku misao od njezinih početaka, ali ta je djelatnost moderne metodološke temelje dobila tek u sklopu Praške lingvističke škole početkom 1930-ih. Knjiga Jezična kultura – program i naslijeđe Praške škole donosi najvažnije radove prethodnika i pripadnika Praške škole posvećene jezičnoj kulturi, članke kasnijih čeških i slovačkih jezikoslovaca koji izvorni program jezične kulture dalje razvijaju te najnovije radove u kojima se klasični strukturalistički pristup razmatra kritički ili se za nj nude poststrukturalističke alternative. U uvodnoj studiji objavljeni su radovi prikazani na pozadini povijesnoga razvoja ideja o jezičnoj kulturi u češkoj i slovačkoj lingvistici.