O JEZIKU I IDENTITETU HRVATSKIH ADOLESCENATA

Cijena: 18.45 €

Autor: Anita Skelin Horvat

Nakladnik: Srednja Europa d.o.o.

O knjizi

U knjizi “O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata” fokus je na analizi načina na koje mladi u Hrvatskoj konstruiraju svoje identitete u jeziku i kroz upotrebu jezika. Na temelju iscrpnoga metalingvističkog korpusa sakupljenoga anketiranjem u kojemu mladi ispitanici opisuju svoje jezično ponašanje i daju objašnjenja svojega ponašanja analiziraju se načini kako ovisno o kontekstima adolescenti upotrebljavaju najrazličitije jezične stilove, elemente i dr. za gradnju raznolikih identiteta, npr. dobnih, grupnih, regionalnih i lokalnih te urbanih. U prvim poglavljima knjige prikazuju se pojedini teorijski pristupi mladima i mladosti, pitanjima identiteta primarno u okvirima humanističkih disciplina s naglaskom na teorije i načine promišljanja identiteta u sociolingvistici te mogući načini definiranja jezika mladih kao i opis glavnih elemenata ovoga vrlo specifičnoga varijeteta. Središnji je dio knjige usmjeren na deskriptivno-interpretativne analize korpusa, odnosno na analizu promišljanja mladih o vlastitome jeziku i jezičnome ponašanju s ciljem da se pokaže kako suvremeni hrvatski adolescenti upotrebljavaju jezične elemente koji su im na raspolaganju u konstruiranju svojih različitih identiteta. U zaključnim poglavljima analizu se smješta u šire okvire suvremenih teorijskih promišljanja o odnosu jezika i identiteta.