O TUMAČENJU, OGLED O FREUDU

Cijena: 220.00 kn

Autor: Paul Ricoeur

Broj stranica: 555

Uvez: tvrdi

Nakladnik: Naklada Ceres d.o.o.

O knjizi

Knjiga O tumačenju (Ogled o Freudu), smještava se u horizont fenomenološko-hermeneutičke interpretacije Freudova djela i psihoanalize općenito, kao dio šireg tumačenja kulture. Knjiga sadržava Predgovor i tri knjige: ProblematikaAnalitika i Dijalektika. Već sama struktura knjige i njeni naslovi otkrivaju osnovnu teorijsku impostaciju: riječ je o hermeneutičkom čitanju (tumačenju) raznolikih fenomena čovjekovog duha, koji se sabiru u općem pojmu kulture: od pojma simbola, jezika, teksta, semantičke inovacije do sna, oniričkog i sublimnog, iluzije i arheologije subjekta.