RADI SE O ČASTI HRVATSKE NAUKE

Cijena: 16.72 €
Cijena u Kn: 125.98 kn

Autor: pr. Magdalena Najbar-Agičić

Broj stranica: 262

Uvez: meki

Nakladnik: Srednja Europa d.o.o.

O knjizi

Ova je knjiga zbirka izvora iz 1949. i 1950. godine, koji se odnose na pitanje obrade hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti u sklopu projekta Historije naroda Jugoslavije. Taj je projekt, prema nastojanjima ondašnjih vlasti trebao ponuditi novu marksističku interpretaciju nacionalne povijesti jugoslavenskih naroda. Knjiga sadrži iznimno zanimljive tekstove koji zasigurno mogu privući pažnju i medievista i istraživača suvremene hrvatske povijesti, ali i svih ostalih zainteresiranih za povijest hrvatske historiografije u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Uvodno je priložen tekst o genezi projekta Historije naroda Jugoslavije.