Akcija!

SPORT I NACIONALNA SIGURNOST

199,90 Kn 159,92 Kn

TERORIZAM, ŠPIJUNAŽA I KORUPCIJA
U NOGOMETU I OSTALIM SPORTOVIMA
Kategorije: , , , , , .

Opis

Knjigu svesrdno preporučujem za publiciranje, ne samo zbog sadržajne vrijednosti i kvalitete, teorijske i metodološke znanstvene relevantnosti, nego i zbog činjenice da je riječ o socijalnoznanstvenome djelu koje je jedno od najsveobuhvatnijih djela o relacijama sporta i nacionalne sigurnosti u svjetskim razmjerima te prvo djelo toga tipa kod nas. Rukopis neupitno predstavlja značajan znanstveni doprinos socijalnoznanstvenoj zajednici te je istodobno i praktični policy priručnik političkim akterima i sigurnosnim stručnjacima te široj javnosti.
prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek


Djelo prvenstveno predstavlja ozbiljno i znanstveno utemeljeno definiranje jednoga potpuno novoga područja istraživanja koje dosad nije bilo prisutno u hrvatskoj znanstvenoj zajednici, ne samo u području sigurnosnih studija, nego i sociologije, odnosno kineziologije. Posljedično, autori nam pokazuju na sasvim originalan način i iz drukčijega kuta promatranja kako sport višestruko nadilazi dominantno prisutno razumijevanje sporta samo kroz prizmu osvojenih medalja ili ostvarenih rezultata.
doc. dr. sc. Zrinko Čustonja


Primjeri kojima se autori služe, a posebno oni koji se odnose na Hrvatsku, ukazuju na neuralgične točke hrvatskoga društva od kojih je jedna od ključnih korupcija. Pred nama je jedinstven primjer znanstvenoga promišljanja suodnosa sporta i nacionalne sigurnosti i nije pretenciozno tvrditi da knjiga odgovara na brojna pitanja koja se mnogi ne usude postaviti, a kamoli na njih tražiti odgovore.
doc. dr. sc. Danijela Lucić


SADRŽAJ

PREDGOVOR    7
UVOD I TEMELJNI POJMOVI: TEORIJSKI KONCEPT  POVEZANOSTI SPORTA I NACIONALNE (NE)SIGURNOSTI    11
SPORT I NACIONALNI IDENTITET    27
SPORT I HRVATSKI NACIONALNI IDENTITET    39
SPORT, MEĐUNARODNI UGLED DRŽAVE I SPORTSKA DIPLOMACIJA     53
SPORT U OSTVARENJU VANJSKOPOLITIČKIH CILJEVA  REPUBLIKE HRVATSKE    79
SPORT KAO META I INSTRUMENT SIGURNOSNIH                                UGROZA    93
1. Terorizam i sport    103
2. Atentati i otmice u sportu    158
3. Obavještajno djelovanje u sportu    164
3.1. Špijunaža u sportu    165
3.2. Business intelligence u sportu    172
4. Navijačko nasilje i ekstremizam     179
5. Navijačko nasilje i ekstremizam u Republici Hrvatskoj    207
6. Korupcija i organizirani kriminal u sportu     217
7. Korupcija i organizirani kriminal u hrvatskome sportu    243
ZAKLJUČNO: STANJE I PERSPEKTIVE    251
CONCLUSIONS: SITUATION AND PERSPECTIVES    267
LITERATURA    283
POPIS KRATICA    347
POPIS TABLICA I SLIKA    353
KAZALO IMENA    354
KAZALO POJMOVA    359
BILJEŠKA O AUTORIMA    363