STUDENTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (1874.-1914.)

Cijena: 190.00 kn

Autor: Tihana Luetić

Broj stranica: 483

Uvez: tvrdi

Nakladnik: Srednja Europa d.o.o.

O knjizi

Knjiga brojnim novim spoznajama uvelike dopunjava dosadašnje historiografske radove o zagrebačkom sveučilištu, napose o njegovim studentima i studenticama te njihovu svakodnevnom i društvenom životu – od materijalnih pitanja poput stanovanja, prehrane i izvora financiranja, do redarstvenih i akademskih prijestupa studenata, njihova provođenja slobodnog vremena, organizacije i rada studentskih udruga i tiska. Posebno valja naglasiti da je autorica razmotrila i imagološku komponentu pokušavajući rekonstruirati sliku o studentima i njihovu životu na temelju fikcionalnih (književnost) i nefikcionalnih tekstova (memoari, korespondencije, autobiografie). Iznijela je mnoge detalje koji doprinose stvaranju uvjerljive i plastične slike o studentskoj svakodnevici, a svoje je istraživanje smjestila i u širi, srednjoeuropski kontekst razvoja sveučilišta.