TRADICIJSKA DRVENA STAMBENA ARHITEKTURA - NOVI ZAGREB

AKCIJA

Cijena: 26.53 €

Akcijska cijena: 6.62 €

Autori: Margareta Biškupić Čurla, Josipa Matijašić

Broj stranica: 152

Broj fotografija: 154

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: u boji

Format: 23 x 28 cm

Godina izdanja: 2017.

Nakladnik: Despot infinitus

O knjizi

Prostor koji se proteže južno od rijeke Save do Vukomeričkih gorica tijekom srednjeg vijeka nazivao se Zagrebačko polje (Campus Zagrabiensis). Naziv Campus Turouo (Polje Turovo) prevladava od 18. stoljeća. Područje Novog Zagreba na kojem je provedeno istraživanje povijesno i tradicijski pripada regiji Turopolja. S etnografskog gledišta tradicijske kulture ovo područje u potpunosti pripada Turopolju po svim svojim značajkama – odijevanju, tradicijskim pjesmama i plesovima, narodnim običajima, gospodarstvu pa i graditeljstvu.
Naselja u ovom području pripadaju tipu zbijenih sela izduženog oblika u kojima su se kuće smjestile uz glavni put s obiju strana ceste. Iz središta sela odvajale su se sporedne ulice nekoć zvane linije.
Okućnice i tlocrti kuća pretežno su pravokutnog oblika, a kuće su uzdužnom osi i zabatnim pročeljem okrenute prema cesti.
Građene su od debelih hrastovih greda ili planjki, tesanih ili piljenih, slaganih horizontalno jedna na drugu tvoreći tako stijene kuće na uglovima spojene u horvatski vuglić, kada su krajevi greda ili planjki neotesani, ili u nemški vuglić s otesanim krajevima.
Ako se osvrnemo na tipove kuće na konkretnom području obuhvaćenom ovim istraživanjem, možemo zaključiti da su se u ovom dijelu gradile isključivo prizemnice, tzv. hiže. Konkretan tip takvih kuća određuje se po broju i rasporedu prostorija.
Iz Centra za kulturu Novi Zagreb 2008. godine krenula je inicijativa da se pokuša napraviti neki korak u smjeru očuvanju tradicijske drvene arhitekture koja danas postoji na području Novog Zagreba. Kako Novi Zagreb u tradicijskom smislu spada u regiju Turopolja, ostvarena je suradnja s etnolozima iz Muzeja Turopolja i 2009. godine osigurana su prva financijska sredstva za početak rada na sustavnom terenskom pregledu tradicijske drvene stambene arhitekture na području Novog Zagreba. Terenska istraživanja trajala su od 2009. do 2017. godine. Ideja projekta inicijalno je bila da se etnografski obradi, arhitektonski snimi te fotografski dokumentira sva tradicijska drvena stambena arhitektura koja još uvijek postoji na području Novog Zagreba kako bi se sačuvale informacije o postojanju tih objekata.
Problematika očuvanja drvenih tradicijskih kuća na čitavom području njihova postojanja, ne samo na području Novog Zagreba, poznata je prvenstveno struci, ali i stanovništvu već dugi niz godina. Tradicijskih drvenih objekata postoji još uvijek velik broj, a s druge strane iz dana u dan nestaju, broj im se smanjuje i prijeti im potpuno propadanje. Koliko problem postoji, struka pokušava pronaći riješenje za njega. Nadamo se da će ovaj projekt i monografija pridonijeti pronalasku sretnog rješenja.