UPRAVLJAČKA EKONOMIKA - TEORIJA I PRAKSA

Cijena: 150.00 kn

Autor: Nataša Rupčić

Broj stranica: 354

Uvez: meki

Boja knjižnog bloka: crno-bijela

Godina izdanja: 2016.

Nakladnik: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

O knjizi

Recenzenti o knjizi:

Upravljačka (menadžerska) ekonomika pruža okvir za procjenjivanje utjecaja okruženja na donošenje poslovnih odluka koje su zbog međuovisnosti brojnih čimbenika često suboptimaloga karaktera. Upravljačka ekonomika može se promatrati kao integracija znanja ekonomske teorije, znanosti o odlučivanju, kao i znanja pojedinih funkcijskih područja menadžmenta kojima se pojedine sastavnice međusobno prožimaju u potrazi za učinkovitim načinom ostvarivanja ciljeva. Osim pomoći pri donošenju odluka za poduzeća, odnosno profitni sektor, upravljačka ekonomika vrijedan je okvir koji i menadžerima neprofitnih organizacija može pomoći u donošenju odluka kako učinkovito distribuirati resurse i ostvariti ciljeve u okviru postojećega, često skromnog budžeta.

Ovaj udžbenik predstavlja zbir odabranih tema iz širokoga područja upravljačke ekonomike kojima se povezuju brojne znanstveno nastavne discipline. Djelo predstavlja sinergiju spoznaja iz područja menadžmenta i mikroekonomske analize. Rezultat je istraživačkoga rada autorice te kritičkoga prikaza relevantnih suvremenih spoznaja svjetski referentnih autora kojima autorica istražuje mogućnosti normativnoga doprinosa mikroekonomske analize pri donošenju upravljačkih odluka u različitim poslovnim situacijama. U tu svrhu udžbenik sadrži određenje i definiranje brojnih pojmova te ukazuje na njihove kauzalne i sustavske veze u kratkom i dugom roku. Teorijske razrade ilustrirane su analizom brojnih poslovnih situacija i studija slučaja kojima se ukazuje na razvoj suvremenoga poslovanja te važnost i perspektivu ekonomske analize.

Na hrvatskom jeziku, a posebice od strane hrvatskih autora ne postoji edicija s kojom bi se djelo moglo uspoređivati te je tako jedinstveno i bitno različito od drugih djela dostupnih na hrvatskom jeziku. Naime, postoje djela koja obrađuju odrednice suvremenoga menadžmenta, kao i ona koja se bave mikroekonomskom analizom, no ne postoji djelo koje predstavlja njihovu sintezu u smislu primjene mikroekonomskih alata u procesu donošenja menadžerskih odluka. Zbog dosadašnjega zanemarivanja dimenzije upravljačke ekonomike, odnosno normativnoga doprinosa mikroekonomske analize pri donošenju optimalnih odluka, udžbenik se može smatrati jedinstvenim, vrijednim i kvalitetnim djelom.

Udžbenik „Upravljačka ekonomika – teorija i praksa“ svojim je sadržajem i metodološkim pristupom prilagođen studentima ekonomskih fakulteta koji studiraju prema bolonjskom procesu. Namijenjen je prvenstveno studentima diplomskih studija, posebice poslovne ekonomije, smjera Menadžment. Svojim sadržajem udžbenik predstavlja nadogradnju na kolegije Menadžment i Mikroekonomska analiza. Obradom različitih tematskih područja nudi spoznaje kojima studenti mogu nadopuniti i znanja stečena na brojnim drugim kolegijima, a koje mogu biti od koristi u daljnjem izučavanju navedenih i srodnih disciplina na poslijediplomskim studijima.

Zbog činjenice da ovaj udžbenik obuhvaća analizu važnih poslovnih područja te sadrži veliki broj primjera, studija slučaja i situacija poslovnoga odlučivanja, može biti zanimljiv i koristan širem krugu čitatelja, posebice poduzetnicima i menadžerima koji djeluju kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru. Svima njima ova knjiga može pomoći pri donošenju optimalnih upravljačkih odluka u ključnim suvremenim područjima poslovanja.