VLADAJUĆI POLOŽAJ NA TRŽIŠTU I NJEGOVA ZLOUPORABA U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA U EU

Cijena: 19.91 €

Autor: Vedran Šoljan

Broj stranica: 510

Uvez: tvrdi

Nakladnik: Ibis grafika d.o.o.

O knjizi

Ova knjiga daje cjeloviti pregled i analizu presuda Europskog suda i odluka Komisije u predmetima zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu. Ugovora o osnivanju EZ. Ona čitatelju daje punu sliku o prirodi tog pravnog instituta, razmatranjem pravnih i ekonomskih aspekata problema monopola, te važnosti politike tržišnog natjecanja za promicanje gospodarskog blagostanja. Bogata pravna praksa razvijena u pravu EZ dopunjena je komparativnim prikazom prakse sudova SAD.