BALKANSKI RATOVI 1912. - 1913. i njihov odjek u Hrvatskoj

Cijena: 27.87 €
Cijena u Kn: 209.99 kn

O knjizi

 

Prva knjiga na hrvatskome jeziku o Balkanskim ratovima 1912. – 1913. Istražuje se vojna dinamika ratova, politički događaji koji su doveli do ratova, novosti u ratnoj tehnici te kasnija tumačenja uzroka sukoba i posljedice koje su vidljive do danas. Posebna pozornost posvećena je odjeku ratova u Hrvatskoj, o čemu ranije gotovo ništa nije bilo poznato.