PRAVA MANJINA U EUROPI

Cijena: 39.82 €

Autor: Patrick Thornberry i María Amor Martín Estebanez

Broj stranica: 642

Uvez: tvrdi

Nakladnik: Ibis grafika d.o.o.

O knjizi

Rad posebice ispituje neke od glavnih pravnih instrumenata Vijeća Europe: Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima.