STVARANJE SOCIJALISTIČKOGA ČOVJEKA

Cijena: 17.12 €

Autor: Igor Duda (ur.)

Broj stranica: 282

Nakladnik: Srednja Europa d.o.o.

O knjizi

Zbornik je jedan od rezultata rada na uspostavnom istraživačkom projektu Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma koji je od 2014. do 2017. financirala Hrvatska zaklada za znanost. U sklopu projekta nastalo je dvadesetak znanstvenih radova te su objavljene dvije monografije: Andrea Matošević, Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015); Igor Duda, Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015).